Prečo kúpiť "ready-made" spoločnosť?


Prvá a najväčšia výhoda kúpy "ready-made" spoločnosti je určite cena. Rozdiel medzi súdnym poplatkom za prevod obchodného podielu a súdnym poplatkom za zápis novej spoločnosti do obchodného registra je až 117 EUR.

Druhou dôležitou výhodou je čas. V súčasnej uponáhľanej dobe je úspora času veľkou výhodou. V prípade, že sa pustíte do  založenia novej spoločnosti treba si v prvom rade vyhradiť čas (vypracovanie dokumentov, ohlásenie živnosti, overovanie podpisov na dokumentoch, vyzdvihnutie živnostenského oprávnenia, podanie návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra, vyzdvihnutie výpisu z obchodného regitra, prípadne oznámenia o odmietnutí podania atď.). Celý proces trvá cca 2 týždne a vyžaduje si Vašu neustálu pozornosť. V prípade kúpy "ready - made" spoločnosti celý proces prevodu obchodného podielu trvá rovnako, avšak Vaša prítomnosť je nevyhnutná iba raz a to pri podpisovaní zmluvy o prevode obchodného podielu u notára, resp. na matrike, kde sa overí Váš podpis. Všetko ostatné za Vás vyrieši prevodca, resp. spoločnosť ktorá sa venuje predaju "ready-made" spoločností a poskytuje kompletný právny a administratívny servis.

Ďalšou výhodou a zároveň aj častým dôvodom, prečo sa niekto rozhodne kúpiť "ready-made" spoločnosť je možnosť okamžitého podnikania. "Ready- made" spoločnosť má väčšinou už založené bankové účty, pridelené DIČ, prípadne IČ DPH, zriadenú virtuálnu pokladnicu a na Vás je len začať podnikať.

Samozrejme dôležitým faktorom je aj skutočnosť, či má "ready-made" spoločnosť nejakú históriu alebo nie. V určitých situáciách je vhodnejšia spoločnosť s históriou, avšak stále sa všeobecne najviac predávajú "ready-made" spoločnosti bez akejkoľvej histórie. Je len na Vás pre ktorú variantu sa rozhodnete.

Späť na novinky

Máte ďalšie otázky?

Neváhajte a kontaktujte nás!