Ponúkame služby

Predaj obchodných spoločností – platiteľ/neplatiteľ DPH

Založili sme nové spoločnosti, ktoré ponúkame ako spoločnosti nové – pripravené na podnikateľskú aktivitu ready-made spoločnosti a ponúkame aj spoločnosti, ktoré vykonávali ekonomickú činnosť v malom rozsahu a sú registrovanými platiteľmi DPH.

Založenie obchodných spoločností

Máte záujem o založenie novej spoločnosti – nechajte si poradiť od odborníkov, poradíme a vykonáme za Vás všetky úkony, súvisiace so zakladaním novej spoločnosti do A po Z – živnostenský register, Obchodný register, Daňový úrad, sídlo.

Likvidácia obchodných spoločností

Daňové licencie zaťažujú podnikateľov, ktorí majú „spiace“ alebo málo aktívne spoločnosti. Najjednoduchšia cesta, ako ukončiť činnosť spoločnosti, ktorú nepotrebujete, je likvidácia spoločnosti – zrušenie spoločnosti s likvidáciou. Máme skúsenosti s týmto procesom, obráťte sa na nás.

Zmeny v obchodných spoločnostiach

Obchodná činnosť si vyžaduje vykonanie zmien a úprav v obchodných spoločnostiach. Tento proces je formalizovaný a je potrebné vykonať zmeny predpísanou formou a podať návrhy do živnostenského a Obchodného registra, oznámiť zmeny daňovému úradu, prípadne ďalším inštitúciám. Ponúkame Vám službu na vyhotovenie potrebnej dokumentácie, podanie všetkých potrebných návrhov. Cena sa mení podľa množstva vykonaných zmien a zahŕňa všetky súvisiace poplatky (súdne, živnostenské).

Ochrana osobných údajov

Obchodná činnosť vyžaduje zber rôznych údajov, začínajúc zamestnancami, klientami, obchodnými partnermi. Zber týchto údajov je chránený európskymi a slovenskými normami. Aby ste neurobili chybu, za ktorú Vám hrozí vysoká pokuta od Úradu na ochranu osobných údajov, ponúkame Vám zabezpečenie Vášho podnikania vypracovaním bezpečnostnej dokumentácie, prípadne bezpečnostné projektu v závislosti od údajov, ktoré uchovávate.

E-shop certifikácia

E-shopy sú populárnou formou predaja najrozličnejších tovarov. Viete aké zákonné normy musíte splniť, aby Váš e-shop bol v súlade so zákonmi? Skontrolujeme Váš e-shop a navrhneme riešenie, aby bol v súlade so slovenskými zákonmi, prípadne s novými európskymi normami a vystavíme doklad o súlade Vášho e-shopu so zákonnými podmienkami.

Máte ďalšie otázky?

Neváhajte a kontaktujte nás!